Het bedrijf is gelegen in het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG)  “Overloonsche Vlak”.

 

Het is de bedoeling om het melkrundveebedrijf flink uit te breiden en deze te voorzien van een mestverwerkingsinstallatie.

 

De mestverwerkingstinstallatie zal, naast de optimalisering van het mineralen gebruik op het eigen bedrijf, ook nog beschikbaar zijn voor een aantal bedrijven van derden. Deze zullen waarschijnlijk in de nabijheid van het bedrijf worden gevestigd.

 

Het is de bedoeling, van de familie Alders, om het nieuwe bedrijf een zeer “open karakter” te geven. Dit wordt dan ook gerealiseerd aan de hand van een nieuw te bouwen innovatie-ruimte op het complex. 

 

Het gebruik van deze ruimte zal multifunctioneel zijn.

Deze ruimte is primair bedoeld om aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren wat er op het bedrijf gebeurd, welke ontwikkelingen zijn doorlopen en aan welke, nieuwe, innovaties op dat moment wordt gewerkt.

 

Omdat het bedrijf (al sinds jaren) voorop loopt bij de introductie van nieuwe ontwikkelingen in de branche, is het zaak om de bevindingen te delen met andere ondernemers om op een dusdanige wijze een extra dimensie toe te voegen en de maatschappij te informeren.

 

Presentatie zal plaatsvinden aan collega bedrijven,

(co-) ondernemers maar ook expliciet aan toeristen en andere belangstellenden die in Overloon verblijven.

 

Het past daarom ook binnen het streven van het project om een programma aan te bieden om een aantal facetten van het bedrijf terplekke te kunnen meemaken en /of  te observeren.

 

De invulling daarvan dient nog gestalte te krijgen maar zal wel op regelmatige basis, het gehele jaar, door worden gerealiseerd.

Daarbij kun je denken aan een film, rondleiding, actief met kleinvee aan de slag (voeren, verzorgen) enz.

 

 

 

 

 

Foto's / tekeningen op deze pagina zijn afkomstig van:    

 

Plan-m.e.r.

partiële herziening

bestemmingsplan buitengebied

voor het LOG

Overloonsch Vlak

 

Reconstructiegebied Peel en Maas

17 juli 2008

geschreven door:

 

 In opdracht van de gemeente Boxmeer.

 

                    

Familie Alders © 3 maart 2009 • info@fam-alders.nlfoto.fam-alders.nl