Op dit moment zijn we bezig om partijen te zoeken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de plannen die wij aan het uitvoeren zijn.

 

Er is al een procesbegleider aangesteld die de processen zal coördineren en begeleiden.

 

Hinderwet:

 

De hinderwet vergunning aanvrage heeft tot eind verleden jaar (25 dec. 2008) ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren of zienswijzen ingediend bij gemeente Boxmeer.

 

Bouwvergunning:

 

De bouwtekeningen zijn in het blad "Nieuwbouw" weergegeven.

De bouw van de stallen (fase I) zal dan ook vermoedelijk april 2009 aanvangen.

 

Innovatiecentrum:

 

In het nieuw te bouwen complex zal ook een innovatiecentrum worden opgenomen.

Dit heeft ten doel om ideeën nader uit te werken, te beproeven en te realiseren.

Er zullen niet alleen projecten ten aanzien van veeteelt worden uitgevoerd maar ook projecten op het gebied van energie winning/ besparing, hergebruik van proces (afval) stoffen en mineralen.

 

Op korte termijn zullen diverse subsidie aanvragen worden ingediend.

 

Dit centrum zal multifunctioneel van aard zijn en ook dienst kunnen doen voor het houden van vergaderingen, lezingen, rondleidingen, seminars en dergelijke. 

 

 

  

 

 

 

 

                        

 

Familie Alders © 3 maart 2009 • info@fam-alders.nl • foto.fam-alders.nl